Registrácia do katalógov. Kam a prečo registrovať?

Mnohí majitelia webov si často kladú otázky ohľadom registrácie do katalógov. Oplatí sa to ešte? Kde sa registrovať? Len do bezplatných alebo aj do platených katalógov? A čo mi vlastne registrácia mojej stránky do katalógu prinesie? Otázok je viacero. Na niektoré z nich si teda v nasledujúcom texte odpovieme.

Oplatí sa registrácia do katalógov?

V prvom rade je potrebné vedieť, na čo je vlastne registrácia do katalógov potrebná a aký je jej význam. Majitelia webov, ktorí sa trochu vyznajú v SEO (Search Engine Optimization, teda optimalizácii pre vyhľadávače) určite vedia, že registrácia do katalógov je významnou súčasťou linkbuildingu. Čo to znamená?

Linkbuilding je vlastne budovanie spätných odkazov. Jeho podstatou je získať pre web čo najviac spätných odkazov z rôznych kvalitných webov a tým získať čo najlepšiu pozíciu webu vo vyhľadávačoch. Pozíciu vo vyhľadávači však ovplyvňuje nielen počet, ale aj kvalita liniek, ktoré odkazujú na daný web. To znamená, že je dôležité, aby na daný web bolo odkazované z kvalitných webov. O ich kvalite svedčí takzvaný page rank. Čím vyšší page rank, tým lepšie. A čím vyšší page rank, tým vyššia pozícia vo výsledkoch vyhľadávania. S tým súvisí tiež odpoveď na otázku, do akých katalógov je vhodné stránku registrovať.

Kam zaregistrovať svoj web?

Takže na aké katalógy sa pri registrácii stránky zamerať? Nie je to totiž jedno, kam svoj web zaregistrujete. Ohľad by ste mali brať na tieto kritériá.

  1. Kvalita katalógu. Aký page rank má daný webový katalóg? Akú má návštevnosť? Oplatí sa mi registrácia do tohto katalógu?
  2. Obsahová príbuznosť katalógu. Aké je tematické zameranie daného katalógu? Súvisí vôbec s mojou web stránkou?

Takže ak by sme to mali zhrnúť, je to v podstate celkom jednoduché. Registrácia do katalógov sa oplatí v tom prípade, ak sa jedná o kvalitný katalóg s vyššou návštevnosťou, ktorý sa obsahovo a tematicky hodí k nášmu webu. V tom prípade sa určite oplatí za registráciu si čosi aj zaplatiť.